Tříkrálová sbírka se vydařila

Letos jsme „už“ podruhé chodili po Koněprusích a zpívali „My tři králové jdeme k vám“. Na oplátku za příspěvek do charitní kasičky jsme rozdávali tříkrálový kalendářík a tříkrálový cukříček a většinou si lidi nechali svěcenou křídou napsat na dveře K+M+B+ 2015. To je...

Úklid obce

V měsíci dubnu se uskutečnil tradiční jarní úklid našich obcí a jejich okolí. Všem zúčastněným patří velký dík! Jelikož svými činy dávají najevo, že jim není lhostejné místo ve kterém žijí a působí. Dále děkujeme zejména bítovským, kteří se rok od roku zúčastňují ve...

Zavítalo k nám divadlo!

V sobotu 26. dubna k nám zavítalo divadlo! Jednalo se o divadelní sdružení Herci 1. generace a to, že byli na správné adrese není pochyb! Herci 1. generace vystoupili na prknech koněpruského pódia s premiérou komedie Marca Camolettiho s názvem Na správné adrese. Že se...

Cestovali jsme na Barmu

Dne 14. března 2014 jsme opět byli poctěni návštěvou našeho oblíbeného cestovatele RNDr. Vladimíra Lemberka, který nás tentokrát zavedl do země, kde se zastavil čas, do Barmy. Po dlouhá desetiletí izolovaná země se nám otevřela a měla co nabídnout- nespočet chrámů,...

Noc s Andersenem – v pátek 4. 4. od 18:00 v KC

V pátek 04. 04. se již po čtvrté připojíme k projektu Noci s Andersenem – dětskému večeru s knihou ! Od 18:00 hodin v budově školy na děti čeká čtení, hraní, malování a další poznávání světů ukrytých v knihách.Více informací v přiloženém plakátě a přihlášce....

Koněprusy k bytí a žití

Pojďte s námi ve čtvrtek 3. 4. od 18,00 diskutovat do Komunitního centra se studenty architektury o možnostech zlepšení života v našich vesnicích. Více informací v přiloženém plakátě. Plakat Koneprusy plakat_koneprusy.pdf Category:VŠEOBECNÉ SOUBORY Date:1.4.2014 1.1...