Úvodní stránka » úřední deska » územní plán

 
 

územní plán

 

Platný územní plán

Soubor dokumentů Mapa

 

Veřejná vyhláška o projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Koněprusy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KONĚPRUSY Obecní úřad Koněprusy, jako pořizovatel (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), k pořízení územního […]

 

Návrh změny č.1 ÚP Koněprusy 10/2015

Dokumenty ke stažení níže:

 

Veřejná vyhláška o projednání návrhu územního plánu Koněprusy

Všechny dostupné informace naleznete v níže uveřejněných dokumentech.

 

Koněprusy kanalizace a ČOV – stavební povolení

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15, odst. […]

 

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání […]