Sraz v 9 : 45 v Lochkově (zastávka autobusu MHD č. 120 „Pod Lochkovem“)
Asi 12 km dlouhá trasa povede přes Lochkovský profil,
Zmrzlík a Radotínské údolí. Navštívíme i těžbu křídových
jílů, lom na slivenecký mramor a Orthocerový lůmek.