Zveme Vás na květnové procházky pořádané AOPK ČR – Správou chráněné krajinné oblasti Český kras a Společností pro ochranu motýlů.