úřad obce

 

Starosta: Radek Havlíček, starosta@koneprusy.cz

Místostarosta a před. stavebního výboru: Miroslav Sudík, mistostarosta@koneprusy.cz

Předseda kontrolního výboru: Ing. Petr Kadleček

Předseda finančního výboru: Jana Melicharová, finance@koneprusy.cz

Předseda kulturního a sociálního výboru: Kateřina Vacková, kultura@koneprusy.cz

Administrativa: Stanislava Králová, obec@koneprusy.cz

Účetnictví: Kateřina Vosičková