zastupitelstvo

Starosta: Radek Havlíček, starosta@koneprusy.cz

Místostarosta a před. stavebního výboru: Miroslav Sudík, mistostarosta@koneprusy.cz

Předseda kontrolního výboru: Ing. Petr Kadleček, obeckoneprusy@koneprusy.cz

Předseda finančního výboru: Jana Melicharová,obeckoneprusy@koneprusy.cz

Předseda kulturního a sociálního výboru: Jaroslava Čampulová (není zastupitel), obeckoneprusy@koneprusy.cz

Člen zastupitelstva: Ing. Vlastislav Fiřt, obeckoneprusy@koneprusy.cz