zastupitelstvo

 

Starosta: Radek Havlíček, starosta@koneprusy.cz

Místostarosta a před. stavebního výboru: Miroslav Sudík, mistostarosta@koneprusy.cz

Předseda kontrolního výboru: Ing. Petr Kadleček

Předseda finančního výboru: Jana Melicharová, finance@koneprusy.cz

Předseda kulturního a sociálního výboru: Jaroslava Čampulová (není zastupitel), kultura@koneprusy.cz

Člen zastupitelstva: Ing. Vlastislav Fiřt