Slavnostní pojmenování obecní kaple 22.6.2019

Slavnostní pojmenování obecní kaple 22.6.2019

V sobotu 22.6.2019 byla v Koněprusech pražským biskupem Církve československé husitské doc. ThDr. Davidem Tonzarem slavnostně odhalena pamětní deska na místní kapli. Kaple tak byla oficiálně pojmenována jako Kaple Mistra Petra z Koněprus. Součástí oslav byla rovněž tematická přednáška proděkana Husitské teologické fakulty UK, historika a spisovatele, prof. ThDr. Jana Blahoslava Láška v sále bývalé koněpruské školy.