Poplatky

Poplatek za odpady

Poplatek je stanoven: OZV obce Koněprusy č. 2/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Částka je stanovana dle objemu nádoby a četnosti svozu s cenou 1kč / l.

Ceník podle velkosti nádoby a četnosti svozu
Kapacita
nádoby
Četnost
svozu
Cena / Kč
60 l Měsíční 840,00
110 l Čtrnáctidenní 2 860,00
Měsíční 1 540,00
120 l Čtrnáctidenní 3 120,00
Měsíční 1 680,00
240 l Čtrnáctidenní 6 240,00
Měsíční 3 360,00

Poplatek můžete uhradit:

 • hotově na úřadě v úřední době.
 • platbou na účet:
  • číslo účtu: 107-8703720297/0100
  • variabilní symbol: 1345XXXXX
   • XXXXX je číslo poplatníka přidělené úřadem, doplněné nulami na 5 cifer
   • Pokud je vaše číslo poplatníka 111 váš variabilní symbol je 1345 00111

Oznámení poplatku:

Pro oznámení, změnu nebo zrušení poplatku využijte formulář, který doručíte na úřad osobně, e-mailem nebo datovou schránkou.


Poplatek za psa

Poplatek je stanoven: OZV obce Koněprusy č. 1/2024 o místním poplatku ze psů.

Sazba poplatku za kalendářní rok
Počet psů Cena / Kč
Jeden pes 120,00
Druhý a každý dalšího psa téhož držitele 160,00

Poplatek můžete uhradit:

 • hotově na úřadě v úřední době.
 • platbou na účet:
  • číslo účtu: 107-8703720297/0100
  • variabilní symbol: 1341XXXXX
   • XXXXX je číslo poplatníka přidělené úřadem, doplněné nulami na 5 cifer
   • Pokud je vaše číslo poplatníka 124 váš variabilní symbol je 1341 00124

Oznámení poplatku:

Pro oznámení, změnu nebo zrušení poplatku využijte formulář, který doručíte na úřad osobně, e-mailem nebo datovou schránkou.