Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 23.09.2022 - 23.09.2026 / Složení zastupitelstva: 20.10.2022 - 20.10.2026

Členové zastupitelstva

Volební období: 23.09.2022 - 23.09.2026
Složení platné v období: 20.10.2022 - 20.10.2026

Pozice: starosta
Jméno: Lukáš Trögler
E-mail: starosta@koneprusy.cz
Telefon: 702 142 535

Pozice: místostarosta
Jméno: Radek Havlíček
E-mail: mistostarosta@koneprusy.cz
Telefon: 736 653 021

Jméno: Jaroslava Čampulová
E-mail: campulova@koneprusy.cz
Funkce: Předsedkyně finančního výboru

Jméno: Jan Hofmeister
E-mail: hofmeister@koneprusy.cz

Jméno: Michala Johanidesová
E-mail: johanidesova@koneprusy.cz
Funkce: Předsedkyně kontrolního výboru

Jméno: Libor Kašička
E-mail: kasicka@koneprusy.cz
Funkce: Kronikář obce a předseda kulturně-sociálního výboru

Jméno: Jaroslav Preisler
E-mail: preisler@koneprusy.cz


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.