Obecně závazné vyhlášky
Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI