Obec

Informace k dopravnímu omezení na Zavadilce

Info - dopravní omezení na Zavadilce.

V souvislosti s dokončením splaškové kanalizace na Zavadilce bude ve dnech 13. -16. května omezen průjezd Zavadilkou, Jarovem a Tetínem. 

Na křižovatce Husova a Na Ratince probíhá právě frézování vozovky.

V úterý a ve středu bude pak stavební firma dokončovat přípravy na pokládku finálního povrchu.

Ve čtvrtek 16. května dojde k asfaltování křižovatky Husova a Na Ratince a v tento den bude komunikace zcela uzavřena pro veškerý provoz.

V pátek 17. května se doprava na Tetín a na Zavadilku vrátí k běžnému provozu.

Stavební práce budou od 17. května pokračovat ještě v ulici Cajthamlova, a to až do 26. května. 

V těchto dnech je tedy nutné použít objíždnou trasu přes Tetín nebo Králův Dvůr.


Povinnosti provozovatele kotle

Povinnosti provozovatele kotle nebo topidla na pevná paliva 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kotle.pdf 123 Kb