Usnesení ze zasedání

Zápis č.5/2023 veřejného zasedání ZO Koněprusy ze dne 29.8.2023

Dne 29.8.2023 proběhlo zasedání zastupitelstva obce Koněprusy, v příloze naleznete Zápis č.5/2023

Program:

  1. Určení ověřovatele a zapisovatele
  2. Kontrola usnesení č. 4/2023 ze dne 22.06.2023
  3. Schválení programu
  4. Schválení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku Kanalizace a Vodovod Bítov – Koněprusy
  5. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Koněprusy a společností Družstvo
  6. Schválení návrhu na vyřazení obecního majetku
  7. Informace o záměru obce Koněprusy na pronájmy částí obecních pozemků
  8. Informace o záměru obce Koněprusy na pronájmy částí obecních pozemků.
  9. Informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 8/2023 ST6/2023
  10. Diskuze

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-vzzo-5-2023.pdf 128.4 Kb