Poplatky

Poplatek za psa

Poplatek je stanoven: OZV obce Koněprusy č. 1/2024 o místním poplatku ze psů.

Sazba poplatku za kalendářní rok
Počet psů Cena / Kč
Jeden pes 120,00
Druhý a každý dalšího psa téhož držitele 160,00

Poplatek můžete uhradit:

 • hotově na úřadě v úřední době.
 • platbou na účet:
  • číslo účtu: 107-8703720297/0100
  • variabilní symbol: 1341XXXXX
   • XXXXX je číslo poplatníka přidělené úřadem, doplněné nulami na 5 cifer
   • Pokud je vaše číslo poplatníka 124 váš variabilní symbol je 1341 00124

Oznámení poplatku:

Pro oznámení, změnu nebo zrušení poplatku využijte formulář, který doručíte na úřad osobně, e-mailem nebo datovou schránkou.